Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

Tento dokument popisuje hlavní principy ochrany osobních údajů zpracovávaných společností MEDIA FACTORY Czech Republic a.s. (dodavatele produktu Search Ready) v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

Kdo zpracovává Vaše údaje?

Společnost MEDIA FACTORY Czech Republic a.s., se sídlem Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3, Česká republika IČ: 26288311 (dále jen „Společnost“ nebo „my“), zpracovává osobní údaje kontaktních osob svých zákazníků v roli Správce osobních údajů dle níže uvedených podmínek.

Jaké osobní údaje v roli Správce OÚ zpracováváme?

V rámci výkonu své činnosti zpracováváme osobní údaje našich zákazníků a jejich kontaktních osob:

 • jméno a příjmení
 • telefon
 • e-mail
 • pracovní pozice nebo funkce
 • adresa sídla, korespondenční adresa, identifikační číslo, DIČ
 • tyto osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění smlouvy a dodávky služeb
 • osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky v CRM systému Společnosti po dobu trvání smluvního vztahu a dále 3 roky po jeho ukončení z důvodu možného obnovení spolupráce; následně jsou tyto osobní údaje vymazány
 • některé osobní údaje mohou být dále zpracovávány pro plnění zákonných povinností, například údaje kontaktní osoby uvedené na daňovém dokladu nebo na smluvních dokumentech - v takovém případě jsou tyto osobní údaje zpracovány i v podobě fyzických dokumentů, které jsou odpovídajícím způsobem zabezpečeny, a jsou zpracovávány po dobu vyplývající z příslušných právních předpisů

Kdo má Vašim údajům přístup?

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Máme implementovány systémy správy osobních údajů, které zamezují neoprávněnému přístupu nebo manipulaci s osobními údaji, všechny počítačové systémy a úložiště jsou patřičně zabezpečeny a osoby, které mají k osobním údajům přístup, jsou poučeny a smluvně zavázány k jejich ochraně.

Pokud Vaše osobní údaje svěřujeme svým obchodním partnerům, jako například poskytovateli účetních služeb nebo prostřednictvím uložení do cloudového prostředí, pečlivě tyto partnery vybíráme, aby byli schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. S takovými partnery máme uzavřeny smlouvy o ochraně osobních údajů podle platných právních předpisů, ve kterých se k ochraně vašich osobních údajů zavazují, jsou vázáni k povinnosti mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Potřebujeme Váš souhlas ke zpracování osobních údajů a jak a kdy ho můžete odvolat?

Pokud potřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje nad rámec oprávněného zájmu nebo právní povinnosti, jsme povinni k takovému zpracování získat Váš dobrovolně udělený souhlas. Takový souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu gdpr@mediafactory.cz.

Odvolání souhlasu ale nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Jaká práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoliv dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nás kontaktujte písemně na adrese sídla Společnosti nebo e-mailem na adrese gdpr@mediafactory.cz.

Chcete si Search Ready vyzkoušet?

Kontaktujte nás a my se vám co nejdříve ozveme. Pobavíme se o vašich potřebách a zjistíme, zde je pro vás Search Ready vhodné řešení.

Nechte nám na sebe kontakt

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem odborné a profesní komunikace navazující na zaslané údaje, nebo pozvání na osobní schůzku. Osobní údaje slouží výhradně pro potřebu SEARCH READY.

Formulář byl úspěšně odeslán.
Ozveme se Vám!

Tým SEARCH READY

Formulář se nepodařilo odeslat